Χρήση φωτεινών ενδείξεων

Κάτι σύνηθες σχετικά με τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, είναι η εξασθένηση της ακοής τους στο πέρασμα του χρόνου. Για τον λόγο αυτό, στην αναθεωρημένη και τελική εκδοχή της ΕΛΣΑΣ, συμπεριελήφθηκαν φωτεινές ενδείξεις led, οι οποίες μέσω διαφορετικών χρωματισμών βοηθούν τον χρήστη να αναγνωρίσει την ακριβή στιγμή που η ΕΛΣΑ τον ρωτά κάτι και αναμένει την απάντησή του, το αν κατάλαβε σωστά το αίτημα του χρήστη ή όχι, και τις στιγμές κατά τις οποίες για τεχνικούς λόγους μπορεί να τίθεται εκτός λειτουργίας η συσκευή. Κεντρικός σκοπός του έργου άλλωστε παραμένει πάντα η όσο το δυνατόν καλύτερη υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων, κατανοώντας πλήρως τις ανάγκες και τις συνθήκες στις οποίες συνήθως βρίσκονται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο