Τελική ευθεία για τον τερματισμό του ΣΥΤΗΕΣ

Η διενέργεια ενημερωτικής ημερίδας και διεξαγωγή διαγωνισμού hackathon, καθώς και η τελική πιλοτική δοκιμή της ELSA από χρήστες, είναι κάποιες από τις τελευταίες δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου ΣΥΤΗΕΣ.

Φοιτητές του Α.Π.Θ. έλαβαν μέρος σε μία διαδραστική ενημέρωση σχετικά με το έργο ΣΥΤΗΕΣ. Ενημερώθηκαν για τους σκοπούς που αυτό εξυπηρετεί, την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την καταγραφή των προδιαγραφών που πρέπει να πληρεί η ELSA, και τα βήματα που οδήγησαν στον σχεδιασμό και τελικά στην κατασκευή της. Στα πλαίσια αυτής της ημερίδας, διοργανώθηκε διαγωνισμός σχεδιασμού εφαρμογών από τους φοιτητές, οι οποίες θα καλούνταν να απαντούν σε ανάγκες των ηλικιωμένων μέσω της έξυπνης συσκευής.

Παράλληλα, έλαβε χώρα η τελική πιλοτική δοκιμή χρήσης της έξυπνης συσκευής από ηλικιωμένους χρήστες, με σκοπό τη συλλογή των εντυπώσεών τους ως συμβολή στη συνολική αποτίμηση του έργου.

Skip to content