8ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο νόσου Alzheimer

Η Γνώμων συμμετέχει στο 8ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών και 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση στην Κρήτη, μιλώντας για την εμπειρία της στην ηλεκτρονική υγεία και την τρίτη ηλικία, αλλά και την αυτόνομη διαβίωση.