Χρήση ιατρικών συσκευών από την ELSA

Μέσω της εφαρμογής eHealthPass, η ELSA, θα μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένες ιατρικές συσκευές (IoT technology), όπως η ζυγαριά, το γλυκόμετρο και το πιεσόμετρο. Η τεχνική αυτή λειτουργικότητα αποσκοπεί στο να κρατάει ο κάθε ηλικιωμένος ευκολότερα το προσωπικό του αρχείο των αντίστοιχων μετρήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας εμφανίζουν σημάδια αδυναμίας στο πέρασμα του χρόνου, οπότε η παρακολούθηση της πορείας του βάρους τους και η καταγραφή αυτή στο ιατρικό του ιστορικό στο eHealthPass, θα δίνει μια πιο άμεση και  ξεκάθαρη εικόνα της υγείας του, ενώ θα μπορούν να στέλνονται και ανάλογες ειδοποιήσεις στους οικείους ή/και τους γιατρούς του. Παρομοίως, θα λειτουργεί και η συνδεσιμότητα με το γλυκόμετρο για την παρακολούθηση της γλυκόζης στο αίμα, αλλά και με το πιεσόμετρο για την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης.

Η επιλογή των ιατρικών συσκευών θα καθοριστεί με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιούνται.