Σκοπός του έργου ΣΥΤΗΕΣ

είναι η δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης τρίτης ηλικίας με έξυπνες συσκευές.

Ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία ενός έξυπνου βοηθού, χαμηλού κόστους, στοχευμένου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες ηλικιωμένων πολιτών. Ο βοηθός θα υποστηρίζει την εκτέλεση ετερογενών εφαρμογών κατά βούληση(on-demand), θα λαμβάνει και θα εκτελεί δυναμικά τις εφαρμογές, ενώ αυτές με τη σειρά τους θα μπορούν να κάνουν χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι τελευταίες θα εκτελούνται στο νέφος (cloud web services) αναλαμβάνοντας,υπολογιστικά,απαιτητικότερες διαδικασίες. Το σύστημα θα πλαισιωθεί από την κατάλληλη προγραμματιστική και υπολογιστική υποδομή, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η εύκολη δημιουργία και διαχείριση νέων εφαρμογών και δικτυακών υπηρεσιών από ανεξάρτητους προγραμματιστές και εταιρίες.

Το έργο, με αφορμή μελέτες που δείχνουν ότι το ποσοστό των μελών της κοινωνίας που ανήκουν στην τρίτη ηλικία αυξάνεται διαρκώς,σε συνδυασμό με το ψηφιακό χάσμα που τους χωρίζει από τις νεότερες γενιές, επιχειρεί να διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών αυτής της ηλικιακής ομάδας με στόχο την υγιή, ανεξάρτητη και παραγωγική διαβίωσή τους.

Η βασική καινοτομία της προτεινόμενης συσκευής έγκειται στο γεγονός ότι θα προσφέρει αλληλεπίδραση, στοχευμένη στους ηλικιωμένους πολίτες,έχοντας εγγενή υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας, ενώ θα είναι υλοποιήσιμη και διαθέσιμη σε χαμηλό κόστος. Το σύστημα θα προκύψει από διαδοχικές φάσεις συν-δημιουργίας των λειτουργικών απαιτήσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν τεχνικά μέλη του έργου, φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων αλλά και τελικοί χρήστες, ώστε το αποτέλεσμα να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες τόσο των ηλικιωμένων όσο και των δημόσιων και ιδιωτικών παρόχων φροντίδας στον ελλαδικό χώρο.

Η Πλατφόρμα Νέφους

Το σύστημα χωρίζεται σε δύο διακριτές οντότητες δαδικτυακή πλατφόρμα (ΠΝΣ -Πλατφόρμα Νέφους ΣΥΤΗΕΣ) και την έξυπνη συσκευή – προσωπικό βοηθό (ELSA – Elderly-friendly Smart Assistant). Η πλατφόρμα θα υλοποιηθεί στο υπολογιστικό νέφος και αναμένεται να προσφέρει ένα σύνολο από υπηρεσίες σε ιδιωτικούς ή/και δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών σε ηλικιωμένους αλλά και σε προγραμματιστές εφαρμογών.

Συνεπώς, οι προγραμματιστές θα είναι χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα τους παρέχεται μια σειρά από χρήσιμα εργαλεία που θα διευκολύνουν τη γρήγορη προτυποποίηση και την ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες συσκευές. Διακρίνονται στις εξής δύο κατηγορίες.

 • Προγραμματιστές Υπηρεσιών (Service Developers) οι οποίοι θα αναπτύσσουν υπηρεσίες στη διαδικτυακή πλατφόρμα
 • Προγραμματιστές Εφαρμογών (Application Developers) οι οποίοι θα αναπτύσσουν τις εφαρμογές που θα τρέχουν στην έξυπνη συσκευή

Το σύστημα ΣΥΤΗΕΣ θα περιλαμβάνει υποσυστήματα τα οποία θα εκτελούνται στο νέφος. Η ΠΝΣ (Πλατφόρμα Νέφους ΣΥΤΗΕΣ) θα έχει τους εξής στόχους:

 • Να παρέχει εργαλεία με τα οποία θα είναι δυνατή η ανάπτυξη και εκτέλεση διαδικτυακών υπηρεσιών από προγραμματιστές
 • Να παρέχει εργαλεία με τα οποία θα είναι δυνατή η δημιουργία, επεξεργασία και αποθήκευση εφαρμογών που θα εκτελούνται στις συσκευές ELSA
 • Να παρέχει πρόσβαση σε ποικιλία ανοιχτών datasets και υπηρεσιών
 • Να παρέχει πρόσβαση σε φορείς παροχής υπηρεσιών σε ηλικιωμένους και σε παραμετροποίηση της συσκευής ELSA
 • Να παρέχει στατιστικά, σχετικά με τις εφαρμογές και υπηρεσίες των προγραμματιστών
 • Να παρέχει στατιστικά, σχετικά με την χρήση της συσκευής ELSA για κάθε ηλικιωμένο πολίτη

Σενάρια χρήσης

01.   Άμεση επέμβαση/βοήθεια (Emergency)

  • Το σενάριο όπου ο ηλικιωμένος ζητάει βοήθεια με τη χρήση μιας λέξης κλειδιού (πχ. «βοήθεια») ή όταν η διαδικασία ενεργοποιείται αυτόματα (πχ. κουμπί πανικού)

02.  Τρέχουσα κατάσταση ηλικιωμένου (Situational Awareness)

  • Το σενάριο όπου το σύστημα καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση του ηλικιωμένου (πχ. από δεδομένα αισθητήρων κίνησης στο σπίτι) και μπορεί να ειδοποιήσει αυτόματα κάποια επαφή έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση απόκλισης της συμπεριφοράς του από τα συνηθισμένα μοτίβα

03.  Απομακρυσμένη παρακολούθηση υγείας/πλάνου θεραπείας (Remote Patient Monitoring)

  • Το σενάριο παροχής ενός ολοκληρωμένου πλάνου θεραπείας στον ηλικιωμένο και την απομακρυσμένη παρακολούθησή του (πχ. υπενθύμιση για χάπι)

04.  Κοινωνική δικτύωση (Social Networking)

  • Το σενάριο χρήσης κάποιας υπάρχουσας τεχνολογίας κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία από τον ηλικιωμένο (πχ. Skype)

05.  Καθημερινές εργασίες

  • Το σενάριο χρήσης συνηθισμένων, απλών εργασιών, συνήθως με τη μορφή παροχής πληροφορίας (πχ. πληροφορίες καιρού)