Συσκευασία συσκευής

Η συσκευασία της συσκευής έχει ολοκληρωθεί. Εμπεριέχει την συσκευή και καλώδιο τροφοδοσίας
Επίσης στην συσκευασία θα βρείτε οδηγό χρήσης της συσκευής με αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση.
Η συσκευασία έχει σύγχρονο σχεδιασμό και είναι κατασκευασμένη από πλήρες ανακυκλώσιμο υλικό.