Συνεργάτες του έργου


Gnomon SA
informatics

Η Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων συστημάτων λογισμικού. H ηλεκτρονική υγεία είναι η κύρια ειδίκευση μας, και ιδιαίτερα η διαλειτουργικότητα στην ηλεκτρονική υγεία.


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
t.h.m.m.y – απθ

Η ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού (ISSEL) πιστοποιήθηκε στο πεδίο εφαρμογής Παραγωγή Λογισμικού από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης QMSCERT, με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015