Σκοπός έργου

Σκοπός του έργου ΣΥΤΗΕΣ θα είναι η δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης τρίτης ηλικίας

με έξυπνες συσκευές. Ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία ενός έξυπνου βοηθού, χαμηλού κόστους, στοχευμένου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες ηλικιωμένων πολιτών.

 

Μελέτες δείχνουν ότι το ποσοστό των μελών της κοινωνίας που ανήκουν στην τρίτη ηλικία αυξάνεται διαρκώς (Eurostat). Αυτό σε συνδυασμό με το ψηφιακό χάσμα που τους χωρίζει από τις νεότερες γενιές, γίνεται η αφορμή να προσπαθήσει το παρόν έργο να διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών αυτής της ηλικιακής ομάδας με στόχο την υγιή, ανεξάρτητη και παραγωγική διαβίωσή τους.

 

Η βασική καινοτομία της προτεινόμενης συσκευής έγκειται στο γεγονός ότι θα προσφέρει

αλληλεπίδραση στοχευμένη στους ηλικιωμένους πολίτες έχοντας εγγενή υποστήριξη της

ελληνικής γλώσσας, ενώ θα είναι υλοποιήσιμη και διαθέσιμη σε χαμηλό κόστος.