Πρώτος κύκλος συναντήσεων για την εξαγωγή απαιτήσεων

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος συναντήσεων ενδιαφερομένων μερών, για την εξαγωγή απαιτήσεων για το ολοκληρωμένο σύστημα ΣΥΤΗΕΣ. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν ήδη συναντήσεις με:

– Κοινωνικές Λειτουργούς, που συνεργάζονται με οίκους ευγηρίας και μια δομή ψυχικής υγείας στη Θεσσαλονίκη και με εκτεταμένη εμπειρία στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

– Υπευθύνους  συντονισμού ενός Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στη Θεσσαλονίκη.

Οι συναντήσεις ήταν εξαιρετικά παραγωγικές και κατά τη διάρκειά τους έγιναν εκτενείς συζητήσεις για την καταγραφή αναγκών των ηλικιωμένων πολιτών. Παράλληλα αναζητήθηκαν τρόποι μέσω των οποίων θα μπορούσαν οι υπηρεσίες του συστήματός μας να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών αυτών.

Πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες