Η πρώτη υλοποίηση των διεπαφών είναι έτοιμη

Η συσκευή, ΕΛΣΑ (EL.S.A. – ELderly Smart Assistant), διαθέτει δυο διεπαφές με τις οποίες ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αλληλεπιδράσει με αυτήν, την αφή, μέσω οθόνη αφής, και την ομιλία, μέσω των μικρόφωνου/ηχείου.

Α. Η ΕΛΣΑ υποστηρίζει φωνητικές εντολές. Η συσκευή, όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να:

  1. αναγνωρίζει την ομιλία του χρήστη ,
  2. μετατρέπει την ομιλία σε γραπτό λόγο (κείμενο),
  3. εκτελεί κάποια από τις διαθέσιμες εφαρμογές με βάση την αναγνώριση συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών στην ομιλία του χρήστη.

Η αλληλεπίδραση του χρήστη με την συσκευή διακρίνεται στην επόμενη εικόνα.

Η αναγνώριση της ομιλίας του χρήστη γίνεται με την χρήση της υπηρεσίας της google για την μετατροπή ενός αρχείου ήχου σε γραπτό λόγο. Η “φωνή” της ΕΛΣΑ προέρχεται από την υπηρεσία που διαθέτει η google για την μετατροπή του γραπτού λόγου σε αρχείο ήχου που στην συνέχεια η συσκευή αναπαραγάγει στον χρήστη. Ένα παράδειγμα της ομιλίας της συσκευής είναι:

Β. Η συσκευή μπορεί να εκτελέσει εντολές μέσω της οθόνης αφής. Στην εικόνα εμφανίζεται η οθόνη που θα εμφανίζεται στον χρήστη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει κάποια εφαρμογή επιλέγοντας την μέσω της οθόνης αφής.