Η αρχιτεκτονική της ELSA

Κατόπιν σχετικής μελέτης και σχεδιασμού, η αρχιτεκτονική του συνολικού συστήματος ΣΥΤΗΕΣ θα αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα, τις έξυπνες συσκευές ELSA, οι οποίες περιλαμβάνουν τις διεπαφές των συσκευών με τους  ηλικιωμένους πολίτες, και την πλατφόρμα νέφους ΣΥΤΗΕΣ.

Η αρχιτεκτονική θα είναι λοιπόν δύο επιπέδων, με την Πλατφόρμα Νέφους ΣΥΤΗΕΣ (ΣΥΤΗΕΣ cloudplatform) να εμπεριέχει τα τμήματα, τα οποία είναι το επίπεδο της διασύνδεσης  εξωτερικών δεδομένων και υπηρεσιών με το σύστημα ΣΥΤΗΕΣ, τις βάσεις δεδομένων, τις μικροϋπηρεσίες διαχείρισης χρηστών, δεδομένων και υπηρεσιών,  και το επίπεδο διεπαφής με τους χρήστες.

Αντίστοιχα, κάθε συσκευή ELSA θα εμπεριέχει το επίπεδο του υλισμικού (hardware), το επίπεδο του μεσολογισμικού (middleware) και το επίπεδο των εφαρμογών, κάθε μία από τις οποίες επικοινωνεί με APIs με το επίπεδο μεσολογισμικού της συσκευής και με τον server του ΣΥΤΗΕΣ platform. Ένα επιπλέον τμήμα του λογισμικού ΣΥΤΗΕΣ θα είναι οι διεπαφές ηλικιωμένου – συσκευής, οι οποίες θα αποτελούνται από εξειδικευμένους αλγορίθμους και εργαλεία.