Εκτίμηση των αρχικών απαιτήσεων

Μετά τις βιβλιογραφικές αναζητήσεις και τις συναντήσεις για την εξαγωγή των πρώτων απαιτήσεων του συστήματος, έγινε η συνολική αποτίμηση αυτών και η ομαδοποίησή τους. Τόσο οι απαιτήσεις του συστήματος όσο και οι απαιτήσεις των εφαρμογών εντάχθηκαν σε μια λίστα, με την περιγραφή τους, και προέκυψε η κατηγοριοποίησή τους σε απαιτήσεις «σημαντικές», «προαιρετικές» ή «υπό όρους». Έτσι, για παράδειγμα η δυνατότητα να στέλνει ο ηλικιωμένος μέσω της ELSA γραπτά μηνύματα σε όποιον παραλήπτη επιθυμεί, θεωρήθηκε κάτι προαιρετικό, ενώ η δυνατότητα βιντεοκλήσης θεωρήθηκε σημαντική.